BOEKEN

Die 8

Dit boek Die 8 is geen lange geïmproviseerde dialoog en ook geen biecht. Het gaat over een bouwwerk, dat een geleefd leven is, waarin je intrige vindt, met een onderwerp dat van begin naar eind en terug loopt, als een samenhangend geheel, hoe verward het ook schijnt. Een constructieve structuur. Je moet het alleen willen en kunnen zien. De dood mag m’n lot zijn, maar de literatuur is de plek waar ik niet in sterf. Mocht je jezelf in het boek herkennen, zoek geestelijke hulp.

Het boek Die 8 is hier te lezen.

Fotoboek Anu en Enki

Het fotoboek beschrijft de totstandkoming van Anu en Enki.